Witaj w portalu dla Ogrodników - polub nas na Facebook :)

Spotkanie Producentów Czarnej Porzeczki 12.03.2016 Wojsciechow k/Lublin

Spotkanie Producentów Czarnej Porzeczki 12.03.2016 Wojsciechow k/Lublin

Polska jest największym na świecie producentem owoców czarnej porzeczki i najważniejszym dostawcą tych owoców na rynki międzynarodowe (produkujemy około 57% porzeczek czarnych w skali Europy i blisko 53% w świecie). Pomimo tak dużej produkcji, polscy plantatorzy nie mieli do tej pory żadnego realnego wpływu na rynek owoców i produktów wytwarzanych z czarnych porzeczek.

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) powstało, aby bronić interesów producentów, reprezentować ich na różnych szczeblach oraz rozwiązywać problemy z jakimi zmagają się na co dzień wszyscy plantatorzy owoców tego gatunku w Polsce.

ksscp
Cele i zadania Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek:

reprezentowanie i bronienie interesów polskich plantatorów w kraju i zagranicą,
wprowadzenie systemu kontraktacji owoców porzeczki czarnej pomiędzy przedstawicielami przemysłu przetwórczego, a plantatorami, grupami i stowarzyszeniami producentów na wzór niektórych krajów UE i Nowej Zelandii,
popularyzacja wyników badań naukowych o właściwościach prozdrowotnych owoców czarnej porzeczki, poprzez promocję spożycia porzeczek w stanie świeżym i przetworzonym z wykorzystaniem reklamy w środkach masowego przekazu (porzeczki czarne ze względu na wysokie właściwości prozdrowotne i odżywcze są często określane jako super owoce (superfruit),
czynny udział w tworzeniu rzetelnych prognoz i szacunków produkcji owoców porzeczek czarnych,
współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany doświadczeń, wdrażania w produkcji wyników prac badawczych, wdrażania nowych technologii, dokonywania wspólnych ocen na temat rozwoju produkcji i spożycia owoców porzeczek czarnych,
pośredniczenie w relacjach z partnerami handlowymi i instytucjami administracji państwowej,
wzajemna pomoc w organizacji uprawy i sprzedaży owoców,
organizacja szkoleń oraz fachowe doradztwo z zakresu uprawy porzeczek czarnych,
działanie na rzecz należytego zaopatrzenia plantatorów w środki produkcji,
pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy producentami.

O Organizatorze:
Pomysł na powstanie takiej organizacji narodził się z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Pluty z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, cenionego w kraju i zagranicą hodowcy odmian oraz plantatora Wiesława Błockiego. Powodem podjętych działań były problemy pojawiające się w produkcji czarnej porzeczki oraz silne i prężnie działające organizacje porzeczkowe w innych państwach.

Pierwsze spotkanie organizacyjne producentów odbyło się w listopadzie 2009 roku, natomiast kolejne w lutym 2010 roku. Do najważniejszego spotkania tzw. „grupy inicjatywnej” doszło 10 marca 2012 roku w Chodowie koło Siedlec. Jego celem było powołanie i powstanie wspólnej organizacji plantatorów czarnej porzeczki na szczeblu krajowym. 29 kwietnia 2012 roku zostało zarejestrowane Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP), jako Stowarzyszenie Zwykłe z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej 82. Pierwsze formalne spotkanie członków i kandydatów na członków organizacji odbyło się 2 czerwca 2012 roku w Skierniewicach. Od tego momentu zrzeszeni plantatorzy spotykają się systematycznie w celu omówienia i przedyskutowania najważniejszych problemów.

Kontakt
12.03.2016 r.
Ogólnopolskie Spotkanie Producentów Czarnej Porzeczki
Wojciechów k. Lublina
tel./fax 85 655-30-11
e-mail: kontakt@kspcp.pl
www.kspcp.plUpdated: 27 kwietnia, 2016 — 5:18 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ogrodniku! - Serwis dla Ogrodników © 2016 Realizacja: Strony WWW Lublin