Witaj w portalu dla Ogrodników - polub nas na Facebook :)

WIELKI RODZINNY KONKURS OGRODNICZY – 2014 – Mój Piękny Ogród

WIELKI RODZINNY KONKURS OGRODNICZY – 2014 – Mój Piękny Ogród

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO ”WIELKI RODZINNY KONKURS OGRODNICZY”
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem i przyrzekającym nagrodę konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Warecka 11a, 00 034 Warszawa, KRS nr 0000257211, zwana dalej „Organizatorem”, wydawca
miesięcznika „Przepis na Ogród” i witryny internetowej „Mojpieknyogrod.pl”.

mpo-2014
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. W Konkursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i osób stale współpracujących, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, z Organizatorem i Fundatorem oraz małżonków i krewnych tych osób w linii prostej i w bocznej.

3. CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU
3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.08.2014 r. o godz. 10.00 i trwać będzie do dnia 14.10.2014 r.
do godz. 23.59. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie internetowym www.
mojpieknyogrod.pl .
3.2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12.11.2014 r. Ogłoszenie wyników będzie
miało miejsce w magazynie papierowym „Przepis na Ogród”, na witrynie www.mojpieknyogrod.pl,
oraz na kanale Facebook www.facebook.com/pr
zepisnaogrodmagazyn .
3.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Konkurs realizowany jest także w papierowym wydaniu magazynu „Przepis na Ogród”.
Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać zdjęcia swoich rodzin w ogrodzie także opcjonalnie w formie tradycyjnej, wysyłając zgłoszenie Pocztą Polską. Osobny regulamin dotyczący tradycyjnej formy
konkursu drukowany jest w magazynie „Przepis na Ogród”, w wydaniu: 8/2013.

Uczestnik Konkursu dokonuje jedno znacznego wyboru nadsyłając zdjęcia pocztą lub przez stronę www.
4.2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zalogowanie się w serwisie internetowym
http://www.mojpieknyogrod.pl (a w przypadku, gdy Uczestnik nie ma tam jeszcze kont zarejestrowanie się do tego serwisu (..)
4.3. Uczestnik Konkursu może wysłać zgłoszenie do Konkursu tylko jeden raz. Nadesłane zgłoszenie
można edytować przez cały czas trwania Konkursu.
4.4. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu poprzez zamieszczenie ich w serwisie internetowym http://mojpieknyogrod.pl jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
4.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie.. (..)
Pełny regulamin:
http://www.mojpieknyogrod.pl/gfx/00/00/eb/b9/attachments/00-114srgd.pdfUpdated: 27 marca, 2015 — 2:48 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ogrodniku! - Serwis dla Ogrodników © 2016 Realizacja: Strony WWW Lublin